Het Wado Ryu Karate Do ( 和道流 空手道 ) streeft naar volledige harmonie tussen lichaam en geest (inner peace). Het is een Japanse karate stijl met achtergronden van diverse oude Japanse krijgskunsten. De stijl is ontwikkeld door Hironori Otsuka die veel invloeden van het  Shindo Yoshin Ryu Ju Jutsu Kempo terug heeft laten komen bij het controleren van de tegenstander en binnen de beweeg-, klem- en werpprincipes.

Het Wado Ryu Karate Do is een van de leukste en meest veelzijdige krijgskunsten uit Japan en maakt voor het grootste gedeelte gebruik van de kracht en energie van de tegenstander.  Gezien de populariteit van deze functionele krijgskunst en het filosofische karakter is het voor velen (kinderen, jeugd en volwassenen) inmiddels een ‘Way of Life’ geworden. Elke krijger (Bu) heeft immers zijn eigen weg (Do) te gaan.

Karate maakt je weerbaar en werkt preventief. De kans is groot dat pesten, intimidatie, misbruik en geweld stopt als je goed reageert op een situatie.
Jong en oud, van recreant tot wedstrijdsporter trainen Bij Eco samen aan hun eigen doelen, ieder op hun eigen niveau. Ik ben lid van de KBN en als dojo o.a. aangesloten bij Wadokai Nederland.

A black belt is a white belt who never quits