Weerbare mensen zijn minder kwetsbaar voor allerlei vormen van ongewenst gedrag. Denk aan intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie, geweld en pesten. De weerbaarheidstraining leert iedereen hun eigen persoonlijke kracht te ervaren, grenzen te stellen en op te komen voor zichzelf, maar werkt bovenal preventief. De kans is groot dat pesten, intimidatie, misbruik en geweld stopt als je goed reageert op een situatie. Eco maakt gebruik van psychofysieke oefenvormen en methodieken uit het Rots & Water, Systeemopstellingen, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactuele Analyse (TA) en Karate. De weerbaarheidstraining wordt zowel individueel als in groepsvorm aangeboden.

Ben jij voldoende weerbaar voor de wereld van vandaag? Bel of mail me gerust voor meer informatie over de weerbaarheidstrainingen bij Eco.

The art of non-verbal communication is the language of leadership