fbpx

Als coaches hebben wij Bij Eco het Positieve Gezondheid gedachtegoed van Machteld Huber omarmd vanwege dezelfde, bredere en nieuwe kijk op gezondheid. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen.

Van klacht naar kracht

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Het is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid waar we meer invloed op hebben dan we denken. Met die bredere mindset benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Het spinnenweb geeft inzicht in de onderlinge verbondenheid

Het spinnenweb is een gespreksinstrument voor iedereen en brengt hoe zij zelf hun gezondheid ervaren in kaart. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen? Beweeg je genoeg? Hoe is je eetpatroon? Wat kun je veranderen binnen je leefstijl? Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden? Ervaar je een zinvol bestaan? Hoe ervaar je de kwaliteit van leven? Ben je in staat om mee te doen aan activiteiten? Door een vragenlijst te beantwoorden kom je tot een score in het spinnenweb-diagram. Zo ontvouwt zich een beeld van jouw gezondheid op dat moment. Samen bedenken we vervolgens wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren. De verschillende dimensies maken niet alleen jouw hulpvraag duidelijk, maar ook jouw zorg-/hulpverleners zichtbaar en vindbaar.

Breng je positieve gezondheid in kaart en doe de gratis test

Ben jij benieuwd naar jouw Positieve Gezondheidsscore? Vul dan hier de vragenlijst in en ontvang direct jouw GRATIS uitslag in het spinnenweb. De uitslag kunnen we samen bespreken in een ongedwongen sfeer. In een later stadium kun je de vragenlijst altijd nog eens invullen om te kijken of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Zo maak je je proces meetmaar per dimensie.

Krijg (weer) grip op je gezondheid

Positieve Gezondheidscoaching is gericht op persoonlijke groei, veerkracht en verandering, maar vooral bedoeld om je inzicht in je eigen functioneren (verder) te verdiepen. Jouw situatie en beleving staat hierbij altijd centraal. Het is tegenwoordig OK dat je soms iemand nodig hebt die je verder coacht, zodat je leven weer kleur krijgt. Wij kunnen vast wat voor jou betekenen en helpen je graag om (weer) grip op je gezondheid te krijgen. Plan je gesprek en/of coach sessies via eco@bijeco.nl of app naar 0620832418 voor meer informatie.

Positieve Gezondheid is een initiatief van het Institute for Positive Health

#positievegezondheid #positievegezondheidemmeloord #positievegezondheidnoordoostpolder #positievegezondheidscoaching #healthcoaching #positivehealth #vitaliteitscoaching #zelfmanagement #preventiecoach #nlpcoaching #vitalitymatters

× Hoi! Kan ik je helpen? Stel gerust je vraag