fbpx

NLP is een levenshouding die gekarakteriseerd wordt door nieuwsgierigheid en flexibiliteit. Het verlangen om te weten hoe iemand beïnvloed wordt door communicatie en gedrag. Het leven ervaren als een bijzondere en ongeëvenaarde kans om te leren. NLP is een methode die gebaseerd is op de veronderstelling dat elk gedrag gestructureerd is en dat die structuur gemodelleerd, aangeleerd, onderwezen en veranderd kan worden.

Met NLP leer je je gedrag – en dat van anderen – beter begrijpen en dat je dat kan veranderen. Het leert je dat niet communiceren onmogelijk is en daardoor ga je beter communiceren (ook met jezelf). Je leert hoe je informatie opslaat (leren en onthouden), hoe je je gedachten weergeeft (praten en lichaamstaal) en welk effect dat heeft op je gedrag en je gevoel. Je leert je doelen stellen èn realiseren. Met NLP ontstaat meer inzicht, flexibiliteit en creativiteit en je vergroot jouw keuzemogelijkheden. Anders gezegd: NLP is een methode die je leert je eigen brein en daardoor ook je eigen lichaam, te besturen en te beheersen.

NLP is ontstaan in de jaren 70 door twee medewerkers van de universiteit van Santa Cruz: Richard Bandler en John Grinder. Zij beschreven de modellen die inzicht geven in hoe sommige mensen – onder gelijke omstandigheden – beter functioneren dan anderen. Zij bestudeerden Milton Erickson, een bijzonder succesvolle klinisch psychiater en hypnotherapeut, Virginia Satir, een beroemde familie- en relatietherapeute, Fritz Perls, een van de grondleggers van de Gestalt-therapie en Gregory Bateson, een geniale antropoloog en filosoof.

De eerste NLP opleidingen werden gegeven door Bandler en Grinder. Anderen werden getraind door deze eerste NLP-studenten. Hierna werden mensen opgeleid door de leerlingen van deze mensen, enzovoort. NLP-trainingen vervaagden van de modellering van de meesters tot een groep van mensen die de technieken doorgaven, gebruik makend van traditionele onderwijsmethoden.

NLP is sinds begin jaren 90 getransformeerd en is nu volledig gericht op de 21e eeuw. NLP is geen technisch systeem met slimme trucs en gekunstelde technieken meer. Door de volledige integratie van denken, doen en voelen is NLP nu een methode die het functioneren van de mens naar een nieuw niveau brengt. Een niveau waarop je dingen kunt bereiken die ooit onmogelijk leken!

Door de overdracht van kennis en vaardigheden volgens een door Richard Bandler ontwikkelde methode, zijn de NLP Practitioner en de NLP Master Practitioner opleidingen van RaVisie een verrijkende ervaring en de krachtige basis voor diepe inzichten in je eigen en andermans persoonlijkheid. NLP staat los van de inhoud en houdt zich vooral bezig met ‘de manier waarop’. Daarom is NLP overal toe te passen. Enkele gebieden waarin NLP zich heeft bewezen zijn: verkoop, (top)sport, onderwijs, persoonlijke relaties, therapieën, zakelijke relaties, coaching, ziekenzorg, maatschappelijk werk, trainingen en opleidingen, opvoeding, management, etcetera.

Een van de eerste conclusies uit de studies van Bandler en Grinder was dat het gebruik van taal op fundamentele wijze gekoppeld is aan onze stemming en dat ons gedrag vooral daardoor wordt bepaald. Door vragen toe te spitsen op het specifieke taalgebruik van de gesprekspartner krijgt deze toegang en inzicht tot onbewuste lagen waar emoties en gevoelens huizen. Anders gezegd: hij wordt zich bewust van diepere lagen van het eigen functioneren. Inzicht in eigen functioneren is een voorwaarde om tot verantwoorde keuzes voor verandering te komen. Naast taal wordt in NLP ook op non-verbale taal gelet zoals lichaamstaal, oogbewegingen, gezichtsuitdrukking, ademhaling enz.

Waar gaat NLP van uit?

De studies van Bandler en Grinder hebben geresulteerd in 9 vooronderstellingen die aspecten beschrijven van het menselijk functioneren:

  1. Het kunnen veranderen van het proces van onze ervaringen is vaak waardevoller dan de inhoud ervan te willen veranderen.
  2. De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt.
  3. Mensen kunnen via visuele, auditieve, kinesthetische, olfactoire en gustatoire zintuigen onderscheid maken in hun omgeving en gedrag.
  4. Elk individu heeft de hulpbronnen in zich die nodig zijn om veranderingen in gang te zetten.
  5. De kaart is niet het gebied.
  6. Aan de positieve karaktereigenschappen van een individu word niet getwijfeld terwijl aan de waarde en geschiktheid van intern of extern gedrag wel getwijfeld kan worden.
  7. Falen versus feedback – Elk resultaat en elk gedrag is een prestatie, of dat nu het doel was of niet.
  8. Er is een positieve intentie die elk gedrag motiveert en elk gedrag is waardevol binnen een bepaalde context.
  9. Mensen die effectief communiceren maken gebruik van elk woord en elk gebaar dat hun opvalt.

Wat betekenen de termen Neuro, Linguïstisch en Programmeren (NLP)?

Neuro: het zenuwstelsel waarmee wij signalen ontvangen en via de 6 zintuigen verwerken.
Linguïstisch: verbale en non-verbale communicatiesystemen waarmee de zintuiglijke waarnemingen worden gecodeerd, georganiseerd en betekenis krijgen.
Programmeren: de vaardigheid om onze communicatieve en zintuiglijke systemen zo te organiseren dat we specifieke doelen en resultaten kunnen bereiken.

Wat is NLP niet? NLP is geen therapie, geen spiritualiteit, geen psychologie.

Eco is gecertificeerd NLP Master Practitioner en volgde deze bij Ravisie.

Bron: www.Ravisie.nl

× Hoi! Kan ik je helpen? Stel gerust je vraag